Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Είναι άγιος ο αρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ματθαίος Καρπαθάκης;

Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί και φυσικά δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε να το απαντήσουμε.
Θα δημοσιεύσουμε εδώ το λόγο και τον αντίλογο και ας βγάλει τα συμπεράσματά του κάθε ενδιαφερόμενος. Ή μάλλον, καλύτερα, ας χρησιμεύσουν όλα αυτά ως βάση και αφορμή για περαιτέρω έρευνα. Την αλήθεια την ξέρει ο Θεός.

Εδώ πάντως δεχόμαστε ότι υπάρχουν άγιοι στις τάξεις του πατρίου ημερολογίου (ως και του νέου), ενώ έχουμε παρουσιάσει και ορισμένες οσιακές μορφές που ανήκουν στη μερίδα των "Ματθαιικών". Συνεπώς δεν κινούμαστε με προκατάληψη, αλλά με ειλικρίνεια. Η περίπτωση όμως του αρχιεπισκόπου Ματθαίου (αγίου μόνο κατά τους "Ματθαιικούς") είναι δύσκολη, δεδομένου ότι θεωρούσε τον εαυτό του ως "το μοναδικό ορθόδοξο επίσκοπο επί γης". Ο Θεός ας ελεήσει όλους μας και ας βοηθήσει να ξεκαθαριστεί το τοπίο, προς όφελος εαυτών και αλλήλων.

Πατήστε στους τίτλους:

Καθηγητού Αντωνίου Μάρκου, Υποστήριξη της αγιότητας του αρχιεπισκόπου Ματθαίου
 
Μαρτυρίες μετά θάνατον εμφανίσεων του αρχ. Ματθαίου: εδώ & εδώ.

Ασματική ακολουθία του Αγίου Ματθαίου του Νέου Ομολογητού
 
Νικολάου Μάννη, δασκάλου, Ο αντίλογος, κατά της αγιότητας του αρχιεπισκόπου Ματθαίου  (διαβάστε και τα σχόλια - το ιστολόγιο "Κρυφό Σχολειό" πρόσκειται στη μερίδα των Γ.Ο.Χ. επιγόνων του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου).

Μέρος Β΄

Ολόκληρη η μελέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: